Vad är Rota Vicentina?

Rota Vicentina är en icke vinstdrivande organisation som främjar lokal hållbar turism i västra delen av Alentejo. Organisationen har stöd av statliga och kommunala myndigheter och består av ett nätverk av aktörer som tillhandahåller olika produkter och tjänster. Centralt finns en huvudkontor i Odemira. Rota Vicentina har byggt upp ett nätverk av vandrings- och cykelleder i västra delen av Alentejo och Algarve. Vårt företag är en auktoriserad partner till Rota Vicentina och deltar regelbundet i olika aktiviteter för att främja och utveckla konceptet. Vi samarbetar med andra aktörer i nätverket såsom hotell och restauranger.

Till nätverket hör över 100 mil organiserade cykelleder som är avsedda för att cykla med mountain bikes. Banorna är av typ cross-country cykling med grusunderlag. Banorna är cirkulära och har en avsedd åkriktning, medsols eller motsols. De 38 lederna är numrerade och drygt hälften är markerade i terrängen. Till alla banor finns beskrivningar i form av nedladdningsbara filer av typ GPX eller KML. Banorna är graderade i svårighetsgrad från grönt till svart och utgår från fem olika centra, Odemira, S.Luis, S. Teotonio, Colos och Santa Clara-a-Velha.

Förutom ovanstående banor finns en kombinerad vandring- och cykelväg som leder från Santiago do Cacem i norr till Capo de S. Vicente (en fyrplats som utgör den sydvästra spetsen av Portugal) i söder. Denna led som kallas ”The Historical Way” är 231 km och består av olika delsträckor som har olika svårighetsgrad.

Vi utnyttjar de olika lederna för att skapa skräddarsydda cykelresor till olika grupper av cyklister, oavsett om man är nybörjare eller avancerad MTB-cyklist. Vårt nätverk av samarbetspartners med hotell och restauranger gör att alla resor blir komfortabla och trivsamma med bra boenden och mat

Rota Vicentinas MTB-leder